Мы говорим то, о чём молчат другие Мы говорим то, что вы хотите слышать Мы говорим то, что вы должны знать

Экономика


Право на достаточный жизненный уровень

21.11.2018 15:36:24

Правительство нарушает Конституцию в области соцзащиты населения. В проекте закона о госбюджете-2019 заложен размер прожиточного минимума, составляющий всего 57 % от фактического прожиточного минимума в сентябре текущего года.

18 октября принят в первом чтении проект закона про Госбюджет Украины на 2019 год.

Стаття 7. Установити у 2019 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року — 1.853 гривні, … – это 57 % от фактического прожиточного минимума в сентябре 2018 года!

Фактический прожиточный минимум в сентябре 2018 года составил 3.252 грн!

С целью наблюдения за динамикой уровня жизни и выполняя требования 5 ст. Закона Украины «О прожиточном минимуме», Министерство социальной политики осуществляет расчет фактического размера прожиточного минимума на основе набора «потребительской корзины».

Фактический размер прожиточного минимума в ценах сентября 2018 года составляет 3.252 грн на одного человека, то есть в 1,83 раза больше, чем официально установленный!

Я думаю, что Минсоцполитики обязано доложить правительству, а правительство обязано как­то отреагировать на такой огромный разрыв социальных стандартов. А что делает правительство? Повышает цену на газ!

Государственные социальные стандарты – это установленные законами минимальный размер заработной платы, доходов граждан, пенсионного обеспечения …, устанавливаются для реализации социальных прав и государственных социальных гарантий граждан, предусмотренных Конституцией (сайт Минсоцполитики Украины).

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно­правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.

То есть в Конституции Украины вполне определенно сказано, что пенсии и прочие виды социальных выплат, которые являются основным источником существования гражданина, должны быть не ниже от прожиточного минимума, установленного законом.

Закон Украины «Про прожиточный минимум» (к ст. 46 Конституции) дает определение прожиточного минимума, его правовую основу… при реализации государством конституционной гарантии граждан на достаточный уровень жизни.  То есть это основной законодательный документ по этой теме.

Статья 1. Прожиточный минимум – это стоимостная величина достаточная для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья (набор продуктов питания), а также для удовлетворения его социальных и культурных потребностей (набор непродовольственных товаров и услуг).

То есть установленный государством прожиточный минимум должен обеспечить гражданина так, чтобы он не умер с голода, чтобы он имел возможность подлечиться, оплатить коммунальные услуги, проехаться в общественном транспорте и еще как­-то удовлетворить свои культурные потребности. Но на минимальном уровне!

Статья 2. Прожиточный минимум применяют для таких целей:

– общей оценки уровня жизни в Украине, которая является основой для реализации социальной политики и разработки государственных социальных программ;

– установления размеров минимальной заработной платы и минимальной пенсии, определения размеров социальной помощи, помощи семьям с детьми, безработным и т.д., исходя из требований Конституции и Законов Украины;

– установления права на социальную помощь;

– установления государственных социальных гарантий и стандартов обслуживания и обеспечения в области здравоохранения, образования, социального обслуживания и прочее;

– формирования бюджетов.

Это только мне так кажется, что правительство нарушает Конституцию в области социальной защиты населения?

Мне кажется, что, получив от Минсоцполитики расчеты фактического прожиточного минимума, правительство должно срочно скорректировать прожиточный минимум и те социальные стандарты, которые с ним связаны. Но почему-­то правительство не собирается предпринимать какие­-либо действия по этому поводу. Мало того, правительство полностью игнорирует рассчитанный специалистами Минсоцполитики фактический прожиточный минимум, который благодаря тому же правительству будет расти.

Проект Закону про Державний бюджет України на 2019 рік

Стаття 7. Установити у 2019 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року — 1.853 гривні, з 1 липня — 1.936 гривень, з 1 грудня — 2.027 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року — 1.626 гривень, з 1 липня — 1.699 гривень, з 1 грудня — 1.779 гривень;
  • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року — 2.027 гривень, з 1 липня — 2.118 гривень, з 1 грудня — 2.218 гривень;
  • працездатних осіб: з 1 січня 2019 року — 1.921 гривня, з 1 липня — 2007 гривень, з 1 грудня — 2102 гривні;
  • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року – 1.497 гривень, з 1 липня – 1.564 гривні, з 1 грудня — 1.638 гривень.

Стаття 8. Установити у 2019 році мінімальну заробітну плату:

  • у місячному розмірі: з 1 січня — 4.173 гривні.

Фактический размер прожиточного минимума рассчитывается на основе средних цен на потребительские товары и услуги, тарифов на ЖКХ, которые сообщают Министерству центральные органы исполнительной власти.

В законе о госбюджете Украины на 2018 год сказано:

«Установить в 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 года — 1.700 грн, с 1 июля — 1.777 грн, с 1 декабря — 1853 грн».

Минимальная зарплата в 2018 году: 3.723 грн.

Минимальная пенсия: 1.452 – 1497 грн.

Минимальная помощь для безработных:  1.449 грн., без учета стажа – 544 грн.

Инвалиды детства 2­3 группы, инвалиды детства (требующие постороннего ухода) и дети инвалиды – 1.452 – 1.497 грн.

Инвалиды 1 группы и матери – героини: 1.452 – 1.497 грн.

Граждане, имеющие доход ниже прожиточного минимума, считаются за чертой бедности.

Установленный государством в 2018 году прожиточный минимум меньше фактического:

  • на 95 % для детей до 6 лет (не хватает 1.486,6 грн.);
  • на 91,86 % для детей от 6 до 18 лет (не хватает 1.785,82 грн.);
  • на 80,93 % для работоспособных граждан (не хватает 1 489,94 грн.);
  • на 88,83 % для пенсионеров (не хватает 1.274,64 грн.).

У инвалидов пенсия не дотягивает до фактического прожиточного минимума на 2.709,64 – 1.452 = 1.257,64 грн, т.е. на 86,61%.

Стоимость набора продуктов питания для пенсионера в ценах августа 2018 года.

На хлеб пенсионер может потратить 1.719,18 грн в год или 143,27 грн в месяц исходя из того, что он съест 100 кг хлеба в год или  270 г в день.

Макаронных изделий по цене 15,5 грн. пенсионер может себе позволить 4,1 кг в год или 341 г в месяц на сумму 63,76 грн. в год (5,31 грн. в месяц).

Муки пенсионер может себе позволить купить не более 9,1 кг в год (758 г в месяц) по цене 10,23 грн за кг; потратит 93,09 грн в год (7,76 грн. в месяц).

На крупы пенсионер может себе позволить 650 г в месяц на сумму 4,49 грн. в месяц.

Бобовые – 158 г/месяц по цене 12,12 грн за кг – 1,92 грн в месяц.

Крахмал – 1 кг в год – 40,99 грн.

Картофель – 9 кг в месяц по цене 7,56 грн за кг (68 грн в месяц).

Капуста – 2,29 кг/месяц / 7,30 грн. за кг / 16,73 грн в месяц.

Помидоры и огурцы– 1,83 кг в месяц/ 11,96 грн за кг / 21,92 грн в месяц.

Морковь – 667 г в месяц/ 15,13 грн за кг / 10,09 грн в месяц.

Свекла – 667 г в месяц/ 7,05 грн за кг / 4,7 грн в месяц.

Фрукты и ягоды – 2,5 кг в месяц/ 20,37 грн за кг / 52,6 грн в месяц.

Сахар – 1,875 кг в месяц/64 грн в месяц.

Масло подсолнечное нерафинированное – 0,558 л в месяц / 18,71 грн в месяц.

Маргарин – 1,5 кг в год / 81,15 грн.

Говядина – 0,9 кг в месяц /134,36 грн.

Свинина – 792 г в месяц/ 90,77 грн.

Птица – 5 кг в год – 278, 45 грн.

Сало – 2 кг в год – 135,60 грн.

Колбаса – 6,6 кг в год – 694,35 грн.

Рыба – 9,5 кг в год – 602,28 грн.

Молоко – 5,25 кг в месяц – 102,69 грн.

Масло сливочное – 3,9 кг в год 704,34 грн.

Творог – 7,6 кг в год, сметана – 4 кг в год.

Яйца – 15 штук в месяц.

Всего в год на еду пенсионер может потратить 15.312,27 грн или 1.276 грн в месяц.

Предметы первой необходимости для пенсионера – всего 982,45 грн в год или 81,87 грн в месяц.

Моющие средства – 598,21 грн в год или 49,85 грн в месяц.

Мыло туалетное – 116 г в год или 9,7 г в месяц (15 грн в мес.).

Мыло хозяйственное – 1 штука в 2 месяца (7,59 грн в мес.).

Синтетические моющие средства – 16,7 грн в месяц.

Шампунь – 2 шт. (250 г) в год.

Крем для обуви – 2 шт. в год.

Зубная паста – 6 тюбиков в год, зубная щетка – 4 шт., расческа – 1 в год, 1 рулон туалетной бумаги в месяц.

Предметы санитарии и лекарства – 625,02 грн в год или 52,09 грн в месяц!!!

Дальше идет одежда, но это уже форменное издевательство будет, поэтому кто захочет, найдет и прочтет сам!

Ирина Дейнеко

1930

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции.
Загрузка...

Сообщить об ошибке

Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.
Если вы хотите связаться с нами по другому вопросу — напишите нам.